Litt om helsen på rasen

080

Stort sett har Golden Retriever god helse. Muligheten til å gjøre en korrekt risikobedømming vedrørende HD, AA,PRA, øker med antall røntgede, øyelyste og testede slektninger. Viktig at ikke bare avlsdyrene røntges men så stor andel av rasen som mulig. Gjennom å vite sin hunds helsetilstand får hundeeier mulighet til å forebygge evnt symtomer og gi hundene de beste forutsettninger for et rikt helsemessig liv. Under vil jeg kort nevne de mest vanlige helsetester på hunder (Golden)


HD- HOFTELEDDSDYSPLASI Utvikling av HD hos en hund skyldes kombinasjon av arv og miljø. Defekten består av at hoftelddskålen er for grunn. Man antar imidlertid at en hund ikke utvikler HD med mindre det foreligger en arvelig disposisjon. Er det en arvelig disposisjon, er det viktig med jevn mosjon, men ikke i dyp snø og asfalt!
HD sjekk foretas med røngen fra hunden er 12 måneder, (anbefalt 24 måneder).  Hunden blir bedøvet og tatt røntgen av.  Røntgen bildet blir deretter sendt til NKK av vetrinær, for analyse..Får så skriftlig svar i posten med resultatet og dett blir ført inn på Dogweb i NKK
Gradering av HD, og hofteleddene graderes etter følgende skala: A= Fri for HD, Normale hofteledd grad A B= Fri for HD , Normale hofteledd grad B C= Svak dysplasi D =Middels dysplasi E= Sterk dysplasi.

067


AD ALBUELEDDSATROSE (ALBUELEDD) Samme prinsipp som HD sjekk, men røntgen tas her av albuene.
Har hunden grad C,D eller E, bør den på ingen måte anvendes til avl da dette kan være en arvelig defekt.


PRA ,  (VEVSVINN I ØYETS NETTHINNE) Vanlig blandt mange raser.  Hos de fleste raser der sykdommen forekommer er det et krav at avlsdyrene har attest på at de er fri for sykdommen før parring, dette gjøres ved øyelysning. Men øyenlysning forteller ingenting om PRA ligger i genene? Om du øyelyser hunden, og den er fri, kan man ikke garantere at den ikke får sykdommen. Det sikreste måten å unngå PRA ved Avl er Optigen testing (gen-test), for å avdekke PRA.  Vetrinær sender blodprøve til USA for analyse,og resultatet vil deretter komme via post eller e-mail

Gradering av PRA: 1-1 Normal/fri (Probable Normal) Kan pares med hvilken som helst hund 1-2 Bærer  (Probable carrier) Bør pares bare med Normal/Fri 1-3 Berørt  (Probable Affect)


CARDIO (JCDM): 

Dette er en sykdom som svekker hjerte musklaturen. Valpen vil dø i løpet av 6mnd.  For å unngå JDCM ved avl er Optigen testing (gen-test) eneste mulige måte å avdekke JDCM. Vetrinær sender blodprøve til USA for analyse, og resultatet vil deretter komme via post eller e-mail.

Gradering av JDCM:

Normal/fri (1-1)

Bærer/carrier (1-2)

Affect (2-2)

En av avlshundene må være teste fri for denne sykdommen ved paring

 


Ønsker du å vite mer om de ulike sykdommer og tester står det mer utførlig på NKK .


 c:UsersMPictures4-03-08)